Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere hond die gebruik maakt van de uitlaatservice. Dus ook de andere honden op hetzelfde adres, mits die gebruik maken van de service.

 • Uw hond dient gezond te zijn
 • Uw hond dient ingeënt te zijn tegen Hondenziekte, Weil, Parvo en Kennelhoest (afzonderlijke vaccinaties)
 • Uw hond dient preventief te zijn behandeld tegen vlooien, wormen en teken
 • Uw hond dient sociaal te zijn met mens en dier
 • Indien uw hond niet sociaal is met mens en dier, kan de hond alleen gebruik maken van individuele wandelingen
 • Uw hond dient het commando `hier’ te kennen, wanneer u gebruik maarkt van de groepswandeling
 • Bij ziekte of loopsheid, kan uw hond niet mee in de groepswandeling, in dit geval kunt u uitsluitend gebruik maken van de individuele wandeling
 • U dient een besmettelijke ziekte of loopsheid van uw hond zo spoedig mogelijk te melden
 • U dient een afgesproken uitlaatbeurt minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen
 • U dient uw hond(en) minimaal eens per week mee te laten gaan, vanwege het groepsverband
 • U dient een WA-verzekering te hebben afgesloten waarin uw hond is opgenomen
 • U dient op de hoogte te zijn van uw volledige aansprakelijkheid voor schade aan derden of zaken die uw hond veroorzaakt
 • Dog Motion is niet aansprakelijk voor enige schade aan uw huis of interieur als gevolg van een natte of vieze hond
 • Dog Motion is niet aansprakelijk voor enige verwonding, ziektes, infecties of kreupelheid van uw hond
 • Dog Motion is niet aansprakelijk voor eventueel verlies van uw hond
 • U dient tijdens de intake de vragen naar waarheid te beantwoorden
 • Dog Motion loopt met uw hond op in overleg te bepalen tijden, dit afhankelijk van de samenstelling van de groep en beschikbaarheid
 • Deze tijden zijn richtlijnen en afhankelijk van de rit, tijden worden mondeling overlegd met de klant
 • Dog Motion loopt minstens een uur met uw hond, mits met de roedel mee
 • Individueel loopt Dog Motion gemiddeld 20 minuten met uw hond
 • Bij temperaturen boven de 25◦C wordt de wandeling ingekort naar een half uur i.v.m. oververhitting
 • Tarieven in het weekend zijn aangepast en op  eventuele feestdagen zijn de tarieven het dubbele van het standaardtarief
 • Dog Motion handelt naar eigen inzicht bij enige calamiteiten en gaat zo nodig met uw hond naar de dichtstbijzijnde dierenarts
 • Bij weeralarm of extreme gladheid of storm wordt er niet gelopen
 • Wijziging, annulering of aanmelding van een afspraak dient minimaal 24 uur voor de daadwerkelijke wandeling  kenbaar gemaakt te worden
 • Dog Motion zorgt in uiterste gevallen en slechts met uw goedvinden, voor iemand die invalt tijdens de wandeling
 • Een wandeling die te laat wordt afgezegd, wordt wel in rekening gebracht
 • Dog Motion heeft te allen tijde het recht om op te zeggen: reeds betaalde gelden worden dan terugbetaald
 • U hebt het recht te allen tijde op te zeggen: reeds betaalde gelden worden u dan niet terugbetaald
 • U draagt zelf de verantwoordelijkheid, indien u gebruik maakt van een strippenkaart, deze zorgvuldig te bewaren
 • In geval van diefstal of vermissing van de strippenkaart, komt Dog Motion u de eerste keer tegemoet in de aanschaf van een  nieuwe strippenkaart
 • Voor elke daaropvolgende vermissing of diefstal, dient u zelf een nieuwe strippenkaart bij te kopen
 • U dient de strippenkaart onbeschadigd klaar te leggen voor de wandeling op een daarvoor duidelijk afgesproken plek
 • Strippenkaarten zijn geldig tot maximaal 6 maanden na uitgifte. De geldigheidsdatum wordt door Dog Motion vermeld op de  strippenkaart
 • U dient Dog Motion van een huissleutel te voorzien zodat wij uw hond kunnen ophalen, in het geval u niet thuis bent. Hierbij is het sleutelcontract van toepassing, deze dient ondertekend door beide partijen in het bezit te zijn van de ondergetekenden
 • De betalingen dienen bij levering voldaan te zijn, dit kan contant of via de bank op rekeningnummer NL31RABO01433.63.557 ten name van Dog Motion te Doetinchem onder vermelding de naam van uw hond(en), of het faktuurnummer. U kunt ook de  betaling contant bij uw afwezigheid klaarleggen op een afgesproken plek wanneer de hond opgehaald wordt voor de wandeling waarvoor de betaling diende

Bij overeenkomst ontvangt u een exemplaar van de voorwaarden en bij ondertekening van de overeenkomst, gaat u akkoord met de voorwaarden.

Ga verder
Ga verder
Ga verder