UITLAATSERVICE

Om gebruik te kunnen maken van de uitlaatservice zijn er een aantal algemene voorwaarden waaraan u en uw hond dienen te voldoen. Deze algemene voorwaarden vindt u elders op deze site en wordt aan u overhandigd tijdens de intake. Graag zou ik, indien nodig , een proefwandeling met u willen maken samen met uw hond om een goede inschatting te kunnen maken van het karakter. Het is erg van belang dat uw hond in de juiste groep terecht komt, of wanneer er individueel gewandeld wordt, hoe u daarmee om bent gegaan. Deze proefwandeling vindt al dan niet plaats tijdens het intakegesprek.

Wanneer alle afspraken zijn overeengekomen en alle juridische aspecten aan bod zijn gekomen (Wandelovereenkomst/Sleutelcontract/Algemene voorwaarden), kan de pret beginnen!

In de eerste periode, zult u van mij per sms een bericht krijgen dat uw hond weer veilig thuis is aangekomen met eventuele bijzonderheden, dit om u gerust te kunnen stellen over het wel en wee van uw hond. Later zult u af en toe een sms ontvangen bij bijzonderheden, of indien gewenst bij thuiskomst.

Groepswandeling

De groepswandeling zal minimaal 1 uur tot 2 uur duren, afhankelijk van het kunnen van de honden. Met de honden die weinig conditie hebben, houden we rekening door niet veel langer te gaan dan een uur.  De honden die een hoog energieniveau hebben, dagen we uit door met een bal te gooien, zodat ook hij/zij in dit uur genoeg voldoening krijgt. Mocht uw hond dit nog niet begrijpen, leren wij hem/haar het apporteren en het loslaten aan, mocht het uw hond niet interesseren, kijken we naar een manier die het beste past bij uw hond om zijn energie kwijt te kunnen.

Tijdens de wandelingen wordt de honden discipline bijgebracht tussen het vrij spelen door. We leren de honden met een buffelfluit om direct te komen. Ook leren we ze te blijven (zitten) wanneer er sprake is van passanten zoals bijvoorbeeld:  aangelijnde honden ,  een groep fietsers , joggers. Wanneer dit goed wordt uitgevoerd, worden ze beloond met een lekkere traktatie en een dosis knuffels en aaitjes, waarna ze weer lekker vrij zijn. Geestelijke uitdagingen zijn erg belangrijk, vooral voor honden met een hoog energieniveau.

Individuele wandelingen

Individuele wandelingen zijn slechts mogelijk na een gedragsadviesconsult, (Indien sprake is van gezondheidsproblemen, is dit niet vereist.)
Dit om doorstroming naar de groepswandeling te bevorderen en de gedragsproblematiek aan te pakken.
In sommige gevallen van gedragsproblematiek, is een individuele wandeling gewenst. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer:

  • Uw hond agressief is
  • Uw hond niet sociaal is naar mens of dier
  • Uw hond gezondheidsredenen heeft.
  • Uw hond niet gehoorzaamt.

In deze of andere speciale gevallen, is er de mogelijkheid om uw hond ongeveer 20 minuten individueel uit te laten. Ik loop dan in zijn/haar vertrouwde omgeving op een afgesproken tijdstip die aansluit op de dagelijkse groepswandelingen.

Ga verder
Ga verder