Dagbesteding

De doelgroep


Dog Motion biedt mogelijkheden voor mensen die beperkingen/belemmeringen ondervinden in hun dagelijkse leven. Door deze belemmeringen, kunnen zij mogelijk geen juiste dagelijkse structuur handhaven. Dit kan tijdelijk, beperkt of permanent zijn.

Dog Motion biedt een laagdrempelige opstap om beter in de maatschappij te staan en/of een ontwikkeling naar de vermindering van de huidige afstand tot de arbeidsmarkt. Dat biedt ruimte voor eventuele nieuwe doelen/toekomstperspectieven.

Dog Motion kan ook ondersteuning bieden bij mensen die nooit meer in het werkleven zouden kunnen staan en omgang met honden op een structurele basis als ondersteuning in het leven ervaren. Mensen die een tijdelijke of beperkte afstand hebben tot de arbeidsmarkt, kunnen via deze dagbesteding op een gepast tempo weer wennen aan een werkstructuur.

De doelgroep waar Dog Motion mee werkt is zeer divers. Veelal ondervinden onze mensen psychische belemmeringen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan autisme, ADHD, PTSS/CPTSS, LVB, borderline, of andere vormen van mentale belasting die de structuur belemmeren.

Tevens wordt gewerkt met jongere en oudere doelgroepen die met tijdelijke, langdurige of permanente gedragsproblematiek kampen.

Een warm hart voor dieren is uiteraard een pré.

Een dag bij Dog Motion


De werkdag/individuele dagbesteding duurt ongeveer 4 tot 6 uur per dag. Dog Motion werkt als maatschappelijke ondersteuning altijd individueel en dus 1 op 1 met een cliënt.

De cliënt wordt aan zijn of haar woonadres opgehaald om in een route alle honden op te halen waar wij mee aan het werk gaan. Indien de cliënt niet woonachtig is in Doetinchem, zal hij of zij op eigen vervoer komen of anders opgehaald worden op een afgesproken station/locatie binnen Doetinchem. Tijdens deze route is er veel ruimte voor gespreksstof/ persoonlijk contact.

Vervolgens gaan wij naar een besloten terrein (circa 2 ha) waar wij met een roedel honden aan de slag gaan. Wij wandelen en trainen met de honden en er is veel ruimte voor gedragsherkenning en zelfreflectie. Mede hierdoor kan er gewerkt worden aan bijvoorbeeld een laag zelfbeeld om het zelfvertrouwen weer in een opwaartse, positieve ontwikkeling te brengen.

Uiteraard is er veel ruimte voor affectie met de honden. Dit contact is ook belangrijk voor een positieve persoonsontwikkeling en voor de duurzaamheid van de structuur van de dagbesteding.

Er wordt samen een lunch genuttigd en alle honden worden volgens een vaste route weer naar huis gebracht. Ook tijdens deze route is er voldoende ruimte voor gespreksstof/ persoonlijk contact/ evaluatie van het werk.

De cliënt wordt na het werk weer aan huis afgezet of op een andere afgesproken locatie.

Dog Motion is werkzaam in Doetinchem.

Samenwerking


Dog Motion werkt als onderaannemer voor zorginstellingen die dagbesteding wensen voor hun cliënten en deze willen uitbesteden.

Dog Motion en de zorginstelling maken samenwerkingsafspraken waaronder discretie, duur van de samenwerking, urenindicatie voor de cliënt, evaluatieprocessen, no show beleid, uurtarief en andere bijkomende zaken die van belang zijn voor de cliënt en de samenwerking.

In sommige gevallen kan Dog Motion bij een langdurig ziektebeeld een zorgovereenkomst aangaan voor een bepaalde tijd.

De cliënt als budgethouder en de aangewezen gewaarborgde, maken samen afspraken met Dog Motion in een deugdelijke zorgovereenkomst.

Onze ervaring


Dog Motion wordt gerund door Juliette Nunes. Met 14 jaar ervaring op gebied van mensen uit specifieke doelgroepen aangevuld door ervaring met honden en gedragskennis, wordt dit werk met veel liefde en warmte uitgevoerd.

In de 14 jaar ervaring, zijn er 10 jaren geweest waar naast de dagbesteding, ook ambulante woonbegeleiding/persoonlijke begeleiding geboden werd.

Echter geeft de dagbesteding en het praktisch bezig zijn met mens en hond de meeste voldoening, waardoor Dog Motion zich hier volledig op is gaan richten en geen andere werkzaamheden meer uitvoert op het gebied van ambulante/persoonlijke begeleiding. Desondanks is de ervaring en kennis er en kan Dog Motion, indien nodig, tijdens de gesprekken inspelen op eventuele knelpunten op gebied van wonen/leven.

Tarieven

Uurtarief nader overeen te komen.

Het tarief is afhankelijk van de behoefte aan uren en dagen in de week die een cliënt structureel mee wenst te gaan. Dit tarief wordt in overleg bepaald.

Een werkdag bij Dog Motion duurt tussen de 4 tot 6 uur per dag.

Interesse in een samenwerking?

 

Neem contact met ons op